مرکز درخواست وقت سفارت و ویزای آلمان

سایت visametric.ir هیچ ارتباطی با visametric.com ندارد.
هدف سایت visametric.ir انجام تمامی کارهای مربوط وقت سفارت کشورآلمان می باشد.
خدمات سایت visametric.ir :
دریافت وقت سفارت
پر کردن فرم اپلیکیشن
ارائه لیست مدارک
مشاوره قبل و بعد از ویزا

درباره ما

ویزا متریک مرکز درخواست وقت سفارت و ویزای آلمان

فایل های صوتی مرکز درخواست وقت و ویزای آلمان

فایل صوتی مدارک لازم برای اخذ ویزای آلمان

فایل صوتی مدارک لازم برای وقت سفارت آلمان

سوالات متداول برای اخذ ویزای آلمان

سوالات متداول برای اخذ وقت سفارت آلمان