مرکز درخواست وقت سفارت و ویزای آلمان

ویزا متریک مرکز درخواست وقت سفارت و ویزای آلمان هدف ویزا متریک در توسعه روابط بلند مدت نهادی با دولت های منتخب و مأموریت های دیپلماتیک است، ایجاد اعتبار و اعتماد بر اساس ارائه خدمات به نیازهای خاص سازمان می باشد. و از این رو هموطنان ایرانی میتوانند کلیه خدمات وقت سفارت و ویزای خود را بر ما محول نمایید و با اطمینان بیشتر وقت سفارت و ویزای کشور آلمان را دریافت نمایند.

درباره ما

ویزا متریک مرکز درخواست وقت سفارت و ویزای آلمان

فایل های صوتی مرکز درخواست وقت و ویزای آلمان

فایل صوتی مدارک لازم برای اخذ ویزای آلمان

فایل صوتی مدارک لازم برای وقت سفارت آلمان

سوالات متداول برای اخذ ویزای آلمان

سوالات متداول برای اخذ وقت سفارت آلمان