درج اعتراض برای سفارت آلمان

دلیل اینکه  گوگل ما را به شما پیشنهاد داده است این است که ما بتوانیم تمام تجربه خود در مورد ریجکتی را در اختیار شما قرار بدیم . احتمالا شما یکی از این موارد را در گوگل جستجو کرده اید: نمونه نامه اعتراض به رد ویزا به آلمانی اقدامات پس از ریجکت شدن ویزای آلمان […]