درخواست روادید برای ارزشیابی و تایید مدارک آموزشی و پروانه اشتغال کسب شده در خارج از المان برای پزشکان و پرستاران برای سایر حرفه ها و پیشه ها لطفا به اتاق بازرگانی خارجی آلمان (AHK) مراجعه نمائید.

لطفا هنگام تقاضای روادید، دو سری از تمامی مدارک مربوطه برای درخواست روادید را به صورت جداگانه در دو دسته و به ترتیب تیل مرتب نمائید. تمامی کیی ها می بایست بر روی کاغذ A4 ارائه کردند. این امر شامل کپی مدارکی که اصل آنها ابعادی غیر از A4 دارند نیز می باشد.

 لطفا در زمان مراجعه به باجه مربوطه در سفارت، مدارک مربوطه را به ترتیب نبل مرتب و ارائه نمائید:

فرم درخواست برای اقامت بلند مدت ارواليد بلند مدت و تذكر توجیهی مطابق ماده 54 قانون اقامت آلمان بصورت کامل و خوانا تکمیل و امضا شود. آخرین فرم های مربوطه در اینجا قرار دارند.

عکس گذرنامه ای

سیاه و سفید و با رنگی به ابعاد (35 در 45 میلی متر)، قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید و با طوسی، بیومتریک، در این راستا لطفا جدول نمونه عکس و توضیحات (فقط به زبان آلمانی) را مد نظر قرار دهید.

گذرنامه معتبر

حاوی امضاء به همراه دو کپی بر روی کاغذ A4 از صفحات 2 و 3 گذرنامه

شناسنامه

برای دسته اول مدارک می بایست ترجمه آلمانی و با انگليسي تأييد شده توسط سفارت تایید شده توسط سفارت آلمانه اطلاعات مربوطه را اينجا خواهید یافت) ارائه کردند. برای دسته دوم مدارک، کی ساده کفایت می کند. نیازی به ارائه اصل شناسنامه نمی باشد.

نامه رسمی در خصوص تدابیر لازم جهت تأييد مدارک

موضع گیری کتبی مقام آلمانی مسئول برای تایید مدارک مرتبط با اشتغال از سوی بخشداری (Regierungsprasidium) یکی از ایالات آلمان مبنی بر این که تدابير انطباق سازی و با آموزش ها و مهارت های بیشتری برای معادل سازی و تایید مدرک آموزشی و با پروانه اشتغال مورد نیاز است (اصل مدرک).

معمولا با تدابیر کاری مورد نیاز هستند، که در این صورت لطفا به بند الف توجه نمائید، و یا آموزش زبان، که در این صورت به بند پ توجه نماید. ترکیبی از نیاز به کسب هر دو مهارت نیز امکان پذیر می باشد

الف) قرارداد کار و یا پیشنهاد فرصت شغلی و در صورت وجود، برنامه تدابير انطباق سازی

می بایست حاوی اطلاعات دقیق در خصوص نوع، مشخصات و طول مدت فعالیت های مورد نظر و همچنین ساعت کاری، محل کار و مبلغ پرداختی (به عنوان مثال دستمزد) باشد. در صورتی که در قرارداد تعیین نشده باشد، می بایست اطلاعاتی در خصوص روند تدابير انطباق سازی نیز ارائه گردند.

ب) تاییدیه ثبت نام در مدرسه زبان

اصل مدرک با ذکر تعداد ساعات وره ثبت نامی ر هفته (دوره فشرده با حداقل 18 ساعت در هفته) و تایید پراخت هزینه دوره .

توجه: دوره اینتگراسیون((integrationskurs به منزله دوره زبان مورد نظر این برگه راهنما نمی باشد.

مدرک تحصلی ایران

برای دسته اول مدارک می بایست ترجمه المانی یا انگلیسی تایید شده توسط سفارت ( تایید شده توسط سفارت آلمان ، اطلاعات مربوطه را اینجا خواهید یافت) ارائه گردند. برای دسته دوم مدارک ، کپی ساده  کفایت می کند.نیازی به ارائه اصل مدارک نمی باشد.

در صورتی که مدارک فوق الذکر را در خارج از کشور کسب نموده اید، لطفا از طریق سایت اینترنتی سفارت مربوطه آلمان پیگیری کنید که آیا در کشور مورد نظر تایید مدارک و یا آپوستیل انجام می گیرد یا خیر. لطفا دراین صورت اطمینان حاصل نمایید که مدارک شما از سوی سفارت مربوطه آلمان بررسی گردیده باشد.

مدارک مربوط به سوابق کاری و فعالیت های شغلی در ایران و یا خارج

به زبان انگلیسی یا آلمانی

رزومه

برنامه رزومه كامل بدون جای خالی و تهیه شده توسط شخص متقاضی، بویژه حاوی سابقه تحصیلات و مشاغل و فعالیت های کاری به زبان المانی و با انگلیسی

انگیزه نامه

متن تشریحی تهیه شده توسط خود خص به زبان آلمانی و یا به همراه ترجمه آلمانی و یا به همراه ترجمه آلمانی در خصوص انگیزه این کار. از مضمون این متن باید مشخص شود که آشنایی لازم از روند تایید مدارک آموزشی و پروانه اشتغال وجود دارد.

گواهی مبنی بر معلومات زبان آلمانی

اصولاB2 ، در موارد خاص امکان استثنا وجود دارد ، البته در این صورت می بایست در آلمان در یک دوره فشرده زبان ثبت نام و مراجعه گردد.

مدارکی دال بر تمکن مالی جهت تامین هزینه های کل مدت اقامت

گواهی بانکی مبنی بر موجودی حداقل معادل 8640 یورو در حساب بانکی خودتان در ایران. در رئادید شما قید خواهد شد که این مبلغ می بایست در زمان ورود به آلمان همراه شما باشد و می بایست در آلمان یک حساب بانکی بلوکه((SEPERRKONTO باز کنید.

و یا تعهد نامه (VERPFLICHTUNGSERKLARUNG) یا به اصطلاح دعوتامه رسمی مطابق مواد 66و68 قانون اقامت آلمان

(قدیمی تر از 6 ماه نباشد، هدف اقامت: جستجو برای کار : توان مالی تعهد دهنده (دعوت کننده ) می بایست اثبات و تایید شده باشد)

و یا گواهی بورسیه از منابع دولتی آلمانی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران و یا موسسات آموزشی ایرانی.

گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان (زمان ارائه روادید)

گواهی مبنی بر اعتبار پس از ورود به آلمان ( به عنوان مثال کارت بیمه درمانی آلمان ) و یا بیمه درمانی مسافرتی (دارای90/180 روز اعتبار، ورود مکرر، محدوده اعتبار: شنگن، سقف پوشش: حداقل 30000یورو)

و در پایان

لطفا توجه داشته باشید که ارائه مدارک جعلی و با دتستکاری شده همواره رد درخواست رواديد شما را به همراه خواهد داشت و بدون اسثناء از سوی سفارش در چارچوب قوانین حاکم تر آلمان پیگیری حقوقی خواهد شد. حتی در صورتی که اشخاص ثالثی در تکمیل درخواست روادید به شما کمک کرده باشند، شخص شما به عنوان درخواست کننده مستول صحت اطلاعات ارائه شده و نیز اصالت و محتوای مدارک ضمیمه برخواست می باشید.

کل فرایند رسیدگی به درخواست رواديد از زمان ارائه درخواست معمولا 8 لغایت 10 هفته زمان می برد. البته ممکن است نیاز به زمان بیشتری نیز وجود داشته باشد. به محض این که در مورد برخواست شما تصمیم گیری شده بطور تلفنی با شما تماس حاصل خواهد شد. به پرسش های مربوط به پیگیری وضعیت درخواست، تنها پس از گذشت 8 هفته از زمان ارائه درخواست، پاسخ داده خواهد شد.