2018-08-14

اخذ وقت سفارت آلمان

به مرکز دریافت وقت سفارت آلمان خوش آمدید.

برای دریافت وقت سفارت آلمان طبق مراحل گفته شده موارد را طی نمایید.

  1. درج عکس پاسپورت به صورت کاملا خوانا ( صفحه اصلی )
  2. درج شماره همراه معتبر
  3. درج شماره تماس ثابت معتبر
  4. درج ایمیل ( برای ارسال جزئیات وقت )

مراحل بالا در کمترین زمان صورت خواهد گرفت که این سهولت و راحتی را برای شما عزیزان به همراه داشته باشد بعد از طی مراحل بالا برای شما یک ایمیل ارسال خواهد شد که تاییده ای انجام کار خواهد بود و بعد از ثبت درخواست شما در مرکز اصلی تعیین وقت سفارت ایمیل دیگری برای شما ارسال خواهد که در آن جزئیات بیشتری ارائه شده است.

 

نوع سفر
توریستیتجاریکاریغیره

شماره همراه

شماره تماس

عکس صفحه اول پاسپورت