مدارک لازم برای درخواست ویزای توریستی آلمان

لیست مدارک ویزای توریستی المان

با توجه به نوع سفر باید مدارک مرتبط با آن سفر را به سفارت ارائه دهید که ما در ادامه همین مطلب این موارد را با جزئیات کامل بیان میکنیم. در این مطلب صرفا ما فقط مدارک مرتبط با ویزای توریستی را ذکر میکنیم منظور از ویزای توریستی ویزای می باشد که شخص به عنوان […]